2010-03-28

Va nu mera lam?

Tro det eller ej men 74an var gravid och fick nu på morgonen två lamm, men en dog då hon troligen inte han hjälpa den att andas. Hon har i vart fall ett lam att ta omhand i sommer och med det räddat sitt liv ytterligare en tid.

Inga kommentarer: