2010-03-14

Stop i avloppet

Nu var det dax igen. Vi hade fest och det var många personer som utnytjade toaletterna. Då det börjar bli snösmältning så fylls brunnen på och vattnet har svårt att filtreras ut genom bädden. Carina kom och frågade varför det var blött i tvättstugen och vid en inspektion så var det även översvämning i duchen och i garaget skall man inte tala om. När jag öppnade trekammars brunnen tryckte massorna upp mot brunslocket och det var sjö på marken runt brunnen. Fick rinag runt lite innan jag hittade någon som hade jour som kunde tömma brunnen snarast möjligt. Det tog ca en timme så kom spolbilen och fixade allt vi spolade för säkerhets skull ledningen men den var öppen och bra så det är bara infiltrationen och grundvattnet som inte fungerar som det skall. Vi blir troligen tvugna att prioritera upp arbetet med att förnya infiltrtationen och drenära vid brunnen annars kommer detta problem att uppstå snart igen då snösmältninegen snart sätter fart. Tills vidare får jag låna Sörens pisstunna och tömma brunnen några dagar innan den ordinarie tömmningen skall göras i april.

Inga kommentarer: