2013-09-29

Altan och Pool bygget

Arbetet går vidare i långsam takt med bygget av altan och poolen men nu kan man i vart fall se hur det skall bli när det blir klart.
Vi börja med rivningen av gamla instabila altan med läckande taket, sedan riva upp elkabeln till vattenpumpen utan att skada den. Gräva för nya dräneringen från hästhagen och vattentäckten mot poolen och huset för att koppla ihop med gamla dräneringen som fortsätter ut på åkern. Det kan nämnas att jag stötte på en mängd gamla dräneringar som gick kors och tvärs på gräsmattan. Det visade sig att dessa sedan gick runt huset över infiltrationen och slutade sedan i diket som numera är igensatt av tidigare ägare. Så nu vet vi varför infiltrationen inte fungerar då den fylls på med vatten hela vägen från hästhagen och stoppas upp innan diket. Det kan nämnas att elkabeln till stallet gick strax intill vägen så den grävde jag av så det blev strömfritt i stallet och verkstaden.29 september, trallen lagd, återstår lite runt poolen som jag får slutföra nästa år.

15 september, alla regla på plats, lite överdimentionerat men det är bättre en underdimentionerat.

11 september, 27 stycken plintarna på plats så nu skall altanen stå stadigt och inte som gamla.

24 augusti, poolen levererad och monterad på plats. Hoppas att den nu står rätt och att mina beräkningar stämmer så den passa in mot altan och huset?


12 augusti, dränering lagd och grusad där poolen skall stå. Nu får leveransen av poolen komma!
5 augusti, börja gräva ut för poolen.


 5 augusti, prova om stenen var stor utanför sovrumsfönstret.

28 Juli, altanen riven på 1 minut.