2022-06-26

Dränering klar

I dag skotta jag igen över dräneringen så nu kan jag plöja och jämna till. Hoppas att kunna så i sommar så viltet får lite mat. Men först måste jag rensa diken i väster då det har växt igen.

2022-06-25

Höintag idag

Det blev bara 648st balara på Tallrotsvägen och Uffes åker, men det räcker till fåren då jag har lite kvar sen förra året. Problemet är hästarna för till dem räcker det inte i vinter. Måste slå hos Frano och Erki så det blir fullt på skullen lite senare då det nu är över 30 grader så vi orkar inte jobba.
 

2022-06-23

Slagit mera hö hos Uffe

Slagit åkern vid Uffe nu på morgonen, ner mot bäcken är det tunt men övre delen normalt. 

Dränering

I går lade vi ned sista dränering slangen i viltåkern med hjälp av Adde. Återstår att lägga igen med jord och sen plöja och så mm.

Slagit hö

Har slagit alla åkrar vid Tallrotsvägen i kväll och hos Mattias få fortsätta vid Uffe i morgon. 

2022-06-18

Altanstäd

 I dag var min kära dotter och kusin här och hjälpte oss att städa och röja altanen, det blev en full släpkärra med skräp. Som ni vet så har vi lagat det söderblåsta fönstret och bytt altandörr mm så det fanns mycket skräp att ta hand om som skall till återvinningen. Det är inte hela sanningen då det redan innan var fullt med skräp och bråte men nu har vi en altan som den bör se ut och använda den till dess syfte och inte som skräpupplag och arbetsplats.

Altandörren på plats

Fönstret på plats

Nu är det fint och man kan bada

Även mat kan man ha på bordet.2022-06-05

Dränering viltåkern

Har I dagarna grävt för dränering 3x75m då den är så sur på mitten för den är plöjde tidigare alltid utåt kanterna. Dessutom röjt allt sly runt om och rensat dikerna så vattnet kan rinna fritt.
Beställt 100mm kokosslang och 20ton grus som kommer i veckan .