2008-05-30

Maj

Maj månad var det mycket att göra på gården.
SAM skulle upprättas och det var massor av felaktigheter från tidigare ägare som skulle rättas till så det var till och springa med långa måttbandet och se till att åkrarna stämde med kartan. Det visade sig att nu saknades det stödrätter till allt så det är till att bita i det sura äpplet och missa stöd för allt men det skall i vart fall inte bli för stort stöd som de kan återkalla om nu det skulle blir revition om allt inte stämmer enligt deras beräkningar.
Skogsägan som jag hade börjat med skulle färdigställas, en del småbusk ränsades och marken brändes så all gammal förna försvan. Dikerna var dåliga så det var till att börja att öppna dem så att avrinngen blev bra för det stod vatten i södra delen.
De åkrar som jag inte sökt miljöstöd för skulle gödas men någon spridare fanns inte så jag fick låna en av grannen varför det löste sig.
Fåren skulle få sin beteshage på skogsägan som jag tidigare hade röjt. Stängsel inköptes för 8000kr och sattes upp så nu hade det fritt fram att röra sig på en större yta en vad de hade under vintern och våren utanför fårhuset (gammla dadugården).

2008-05-01

Granhammar

Skapande av denna Blogg vill jag berätta lite om vad som händer på gården och hur den utvecklas framöver. För att hitta hit kan du använda kartan på Hitta eller Eniro, använd dessa länkar: Granhammar 146 ENIRO


Familjen Lindh flyttade hit den 24 November 2007 och försökte att få lite ordning mellan flytt kartongerna för att kunna fira julen tillsammans med alla barn och barnbarn. Det gick bra och många sov över till juldagen. På morgonen började det att droppa vatten från kökstaket, detta berodde på att tidigare ägare hade stängt av ventilationen och nu när huset blev fullt med folk blev det massor av kondens i de stillastående ventilations kanalerna. Jag startade fläkten på full fart och genast så blev luften bra och det slutade rinna vatten från taket.

Min firman måste ha sitt utrymme och detta saknades varför jag inredde och isolerade en del av tidigare biutrymme med egen ingång fristående från bostadshuset enligt skattemyndigheternas regler. Det blev ett bra utrymme med golvvärme och målade väggar i firmans färger. Problemet är bara att taket är i dåligt kondition och måste repareras för det kan droppa in vatten i bland. Detta arbete får jag skjuta på framtiden då jag inte har tid att utföra detta nu.

Lite skogsarbete utfördes runt jul för att få hem en del vindfällen då det nu var tjäle i marken. Efter nyår blev det för varmt för att marken i skogen skulle bära en traktor så nu fick det bli fyrhjulingen i stället. En del snö föll så fyrhjulingen fick arbeta mycket både i skogen och med snöröjningen under denna period.
Efter nyår kom så de tre betäckta fåren och senare i slutet av April och i början av Maj fick de sina lamm, nu var det full rulle i fårhuset.
Till våren började jag att röja och senare dika den gamla skogsägan för att det skulle kunna bli en viltåker om ett år. Den blev sedan inhängnad så att fåren kan rensa all busk mm. innan jag fortsätter och plöjer upp all gammalt och all taggtråd som finns i marken sedan många år.När vi kom till Granhammar var stallet fullt med utrustning och inredd som verkstad. Vi jobbade flera dagar med att få bort allt bråte för iordnings ställa den för våra två hästar Sara och Tuffan. Vinterhagen skulle göras i ordning och annat som behövdes inför flytten av hästarna på hösten 2007.
Det gick bra trots allt arbete och jag fick försaka en del av älgjakten under hösten för att allt skulle bli färdigt till inflyttningen.