2023-01-19

Poolplåt på plats

Nu entligen kom poolplåten på plats som vi har kapat ned till 5m så den inte skall ta vind så lätt.