2022-05-15

Altandörr på plats

I går Söndag fick jag äntligen altandörren på plats återstår foder mm men nu sitter den där. Tack Anders för hjälpen utan dig skulle det inte gå bra.