2013-01-19

-26 grader kallt

-26 grader på morgonen, då vill man bara sitta inne och läsa och hålla fyr i brasan. 
I år har det varit kallt nästan var eviga dag men i dag fick vi sitta inne då det var mycket kallt på morgonen. Då snön ligger tjock så kommer kylan inte ner i marken så det blir tjäle så någon skogskörning är inte att tala om. Traktorn skulle försvinna igenom snön och sjunka ned i marken som inte skulle bära dess tyngd då den är vattensjuk. Så även i år får jag avstå att ta ned frötallarna som det var planerat.