2022-06-05

Dränering viltåkern

Har I dagarna grävt för dränering 3x75m då den är så sur på mitten för den är plöjde tidigare alltid utåt kanterna. Dessutom röjt allt sly runt om och rensat dikerna så vattnet kan rinna fritt.
Beställt 100mm kokosslang och 20ton grus som kommer i veckan .

Inga kommentarer: