2009-05-30

Länstyrelsen på besök

På morgonen gick jag ut i hagen och fann att lammungen var till hälfen uppäten så det måste varit flera djur och försatt sig på djuret på efternatten och morgonen. Jag täcke över kadavret för att sedan åkte till kyrkan på konfirmation. När vi kom hem var en representant från Länstyrelsen viltenhet uppe vid fåren och han hade undersökt resterna av det döda lammet och han ansåg att den inte hade blivit dödad av ett lo utan troligen av en räv då den satt fast i nätet. Han undersökte även elen och vi fann att det var för dålig kräm i trådarna och gav mig en del råd för att elen skulle fungera mot vilt och även stänga in lammen.
Jordningen är mycket viktig och det skall vara ca 3 meter mellan jordspätten och man kan aldirg få för många så ut och slå ned flera spätt! Det skall även vara fyra trådar och inte bara tre som jag har på ett litet ställe. Elaggregate skall kunna ge minst 10 jol och 10kV för att fungera bra även på den nedersta tråden som ofte blir gräsbevuxen. Detta för att nästa alla rovdjur försöker alltid att krypa under ett staket. Så mitt 10kV, 5,5jol aggregat är för klent varför det är bara att skaffa en starkare snabbt omedelbart och använda det lilla till hästarna i stället. Han nämde även att det kommer i EU en ny lag som förbjuder högre energi en 5 jol så det är bara att skaffa en stark redan nu innan de blir säljförbud! Vi törs inte nu släppa ut fåren på ett tag i hagen innan det starkare aggregatet blir installerat.

Inga kommentarer: