2023-10-07

Fönsterputs🪟

 Nu ser man ut☀️ genom alla fönster🪟, har inte blivit putsade på flera år.Inga kommentarer: