2021-11-06

Grävare fungerar igen.

Startmotorn utbytt på grävare så nu startar den igen. Nu kan vi fortsätta att gräva ned fiber och dagvatten.

Inga kommentarer: