2021-11-08

Blåsa fibet

I dag blåste man fiber från vår anslutningsavgift punkt.

Inga kommentarer: