2020-11-01

Olivia fryttat

I dag flytta Olivia bort till Bålsta så nu har vi bara 3 1/2 häst (Teresa 2st plus Pandora och skettis 

Inga kommentarer: