2020-11-21

Första snön november 2020

 I dag kom första snön till Granhammar, inte mycket men ändock lite vitt på marken så man slipper det gråa svarta mörkret som har varit hela hösten.

2020-11-21

2020-11-29 - 2020-11-30
Inga kommentarer: