2011-02-04

Avlopps problem

Ja då vart det dax igen med stopp i avloppet. Denna gång blev det bara översvämning i badrummet och inte i alla andra ytor.
Då jag undersökte trekammarbrunnen så var den överfull som vanligt med ett istäcke strax under locket som ligger på samma höjd som husgrunden. Det är inte undra på att det blir problem när vattnet inte har någon stans att ta vägen då infiltrationen inte fungerar i dag. Sakt och gjort åkte jag till Sören och låna pisstunnan och tömde brunnen ett par gånger. Direkt kom det massor av vatten och annat som jag inte skall ange här från husets ledning. Även utloppet till infiltrationen fyllde ånyo på brunnen då den var mättad sedan lång tid tillbaka. Det verkar som det är större problem på eftervintern och troliga orsaken är att tjälen går ned och stoppar upp infiltrationen. Som jag tidigare har skrivit så måste jag prioritera upp att förnya infiltrationen snarast annars kommer det att bli problem snart igen.
I höstas så började jag i vart fall att gräva på den plats som skall bli den nya platsen för infiltratioen men det tar tid då min grävare inte är runtomsvängande och kan flytta massorna in bit bort. Troligen måste jag anlita en större maskin i vår som kan göra detta på en dag och själv bara gräva diket mellan brunnen och infiltrationen.

Inga kommentarer: