2023-12-12

Slitstål

Vänt på slitstålen på snöplogen då det inte fans något kvar att slita på kvar.

Inga kommentarer: