2022-07-20

Tropisk natt

Nu klockan 24.00 är det 23 grader inte ofta vi får uppleva tropisk dygn.

Inga kommentarer: