2021-10-26

Fiber på gång

I dag händer det saker, kanalisation framme vid tomten. Själv har jag grävt från anslutningpunkten till huset och lagt ned el, fiberrör,  dagvattenrör . Grävde naturligtvis av elkabel till utelampan så den måste slarvas då den låg på ca 10cm djup.

Inga kommentarer: