2021-08-08

Nya 5 får och en bagge

 Då det en längre tid har varit svårt att undvika rovdjurs angrepp i Möjsjövik beslutade Sören att avveckla fårbesättningen. Jag köpte alla hans tackor och ett par lamm, dessutom en bagge som jag hoppas på skall bli fin några år framöver.


Inga kommentarer: