2020-09-27

Lövhagen

 I dag jobbade jag hela dagen och planerade marken under tråden för att det intre skulle vara mer en 30cm till marken. Dessutom installerade jag el och jordkabel så nu bör Länstyrelsen kunna besikta hagen

Inga kommentarer: