2014-07-12

Äntligen slipper man få groggen utspädd

Efter att vi har måttat och målat alla limträbalkar i verkstan sitter allt nu uppe på sin plats. Även kanalplasten från gop sitter på plats och vi kan sitta under tak och ta oss ett glas utan att groggen blir utspädd. Vi är mycket nöjda med resultatet och det blev precis som vi hade planerat under en längre tid (två år). Nu återstår inglasningen som är beställd från SkånskaByggvaror modell S30, hoppas att de passar in och att jag har måttat rätt!
 
 

Inga kommentarer: