2011-12-22

Mera STOPP

Nu börjar vi lessna på översvämning i huset, har spolat rören två gånger från badrummet då den första gången inte löste problemet. Vi får se hur det går när vi duschar om det fortsätter att sväma över trots att vattnet rinner ned i brunnen nu?

Inga kommentarer: