2011-12-19

Mera SNÖ

Nu har jag för andra gången i år varit ute och plogat snö med nya traktorplogen. Det är skillnad att sitta i en varm traktor mot tidigare ute i det fria och frysa häcken av sig. Nu plogar jag allt på under en timme och då var jag även över till Harry och röjde hans väg.
När jag nu tittar ut kan jag kostatera att det är ca 20 cm snö på marken men som tidigare år är det nästan inge tjärle då det inte har varit riktigt kall på länge innan den senaste snön kom.

Inga kommentarer: