2019-11-11

Lastat lamm till Vinnesjö

Lamm transporterades till slakt på Vinnersjö Gårdsslakteri detta år då vi orkar inte och har inte tid att slakta hemma så många lamm.

2019-11-03

Lamm slakt

Vi har slaktat tre bagglamm idag då de var på hugget och konkurrerade om tackans gunst.

Foderbord på plats

Har gjort rent foderbord och fyllt på med ensilage till fåren i dag. 
Vi stycka upp kalven i går och avsmakade ytterlåret som var mör och god.