2008-08-10

Röjning inför dikning

Då börjar det närma sig dikningen så nu gäller det att ligga i med förberedelserna. Jag har börjat med att gräva i norra delen för att få ihop lite jord att lägga igen dikena när de är täckdikade med rör. Vi får se om jag och grävaren orkar komma ned på djupet ner i moränlagret för att det skall bli en mindre småvatten för vilda djur. Idealet vore om det skulle bli upp till 2 meter djup för då skulle det fungera att ha kräftor i dammen. Avrinningen i dag är mycket bristfällig för vattnet står nästan upp till åkern så nivån måste sänkas rejält. Då avrinningen går ut på grannmarken i norr och denna sätter nivån har jag talat med skogsägaren och fått ok att rensa ur befintligt dike ett stycke in i skogen. Vad jag vet så är markägaren tvungen att underhålla diken så att andra inte lider men i detta fall vill jag ha full kontroll och nu när gräven kommer är det lika bra att han sätter nivån inne på grannmarken och att avrinningen blir bra. Därför har jag huggit upp en mindre ränna jämte diket i hälgen för att grävaren skall komma fram. Detta arbete var inget för en kontorsråtta som jag men det måste bli gjort. Nu ligger det i vart fall en del ohuggen ved på marken och dikesgatan är färdig.
Nu får jag fortsätta med verkstaden ett tag till för det är för blött att fortsätta med att gräva dammen som ligger under vatten i dag.
Appropå verkstaden så fick jag hem nyservad traktorn med lastare och tillbehör i torsdag. Jag hämtade då även hem balkarna och annat material för att fortsätta att bygga vidare på taket och golvet. Nu saknas bara fyllands grus och betong när marken är utplanad och färdig för att gjutas.

Inga kommentarer: