2008-09-12

Veckan 37 som gått

Dräneringen fortsätter som sig bör och nu är man klar med de östra ledningarn som ligger lägst på marken. Man har även dragit nya västra ledningen med några avstickare ut på åkrarna och ända fram till padocken. Vi lade samtidigt ned elledning från lilla huset upp till fårhuset så det kommer att finnas ström även där när allt blir klart. Trots att jag uppmanande dem att det finns både en el och en vatten ledning mellan fårhuset och brunnen grävde man av denna så nu finns det en till ledning att laga. Teleledningen som grävdes av i torsdag är nu lagad, den går mellan Östfora och Borgarbo telestation som reserv kabel och användes inte i dag som tur var.
Man hade paus både tisdag och torsdag så man har inte hunnit så långt denna vecka som det var tänkt. Återstår ett par stråk nere på ängen i surhålet och padocken, hoppas att det bättre vädret kvarstår så det torkar upp lite där nere. Dessutom skall man ränsa upp ett par diken som har raserats och dika ur surmarken bakom stallet ut i skogen så även denna blir lite torrare.
Vi har i veckan även börjat med att tömma gamla verkstaden från alla verktyg och annan utrustning för att göra plats för nya fjording hästen Trotsky. Det tar aldrig slut på grejor för Krumlinde var en samlare på allt även det som var trasigt och tomkartonger så det blir till att kasta massor. Blev tvungen att köpa ett nytt stor verktygs skåp och en stor hurts som nu är full trots att det finns massor av vektyg kvar.

Inga kommentarer: