2008-09-04

Telekabel avgrävd

Ja då var det dax att hitta kablar. I går grävde man av el och vatten ledningen till Katt Ingers hus. Dessa ledning viste ingen var den var så det blev en överaskning när vi hittade dessa. Men då vi i dag på em skulle korsa riksteleledningen kom en överaskning. Vi hitta de ledningar som Telia hade märkt ut och kände oss modiga att fortsätta med grävaren men då dök det upp en ny Telekabel ca 1.5 m från de andra och dessutom på ett mycket grunt djup, hur slutade då detta? Naturligtvis så gick kabel av och det var inte en liten ledning utan det var massor av ledare som spretade åt alla håll. Vår och grannarnas telefon fungerar så vi vet inte vem som i dag står utan telefon men det skall komma ut och laga kabeln när de har tid. Nu 6 timmar senare så har det inte dykt upp någon för att laga kabeln, de har väl tagit kväller eller sitter och dricker kaffe.
En annan rolig sak som hände var när man rensade diket bakom dynghöjen kom vi på en vattenåder på en halvmeters djup. Jag har inte sätt att det har kommit ut vatten där eller att det har varit vatten i diket tidigare men nu när djupet är mer en dubbelt så djup så sipprar det fram vatten.

Inga kommentarer: