2020-05-09

Pressen hemma

Efter att ha kört 133 km är nu pressen hemma och servad. Även skrindorna är hemkörda med bilen i veckan. Nu kommer vi att hinna pressa ihop snabbare då man klarar sig själv ute på åkern och hjälpen behövs bara när skrindorna skall lastas av hemma.

Inga kommentarer: