2020-05-09

Pressen hemma

Efter att ha kört 133 km är nu pressen hemma och servad. Även skrindorna är hemkörda med bilen i veckan.

Inga kommentarer: