2020-05-17

20 fot container

I dag fick vi en 20 fot container som går att låsa in maskiner i så de som inte kan skilja på mitt och ditt har inget att hämta mera på gården.


Inga kommentarer: