2016-03-15

Snösmältning

Nu börjar snön smälta bort och man kan se lite tuvor stick upp ovanför snön. På orörda ställen ligger snön vit ännu men värmen i luften kommer troligen att se till att även detta smälter bort snart, äntligen lite vår men med lervälling som enda nackdel.


Inga kommentarer: