2016-03-06

112 döfödd bagglamm

I dag när jag kom upp till fårhuser låg 112:an och försöket föda sitt lamm. Hon hade svårt få ut den så jag var tvunget att hjälpa till. Försökte att komma underfund med hur den låg och kunde konstatera efter en stund att underkäken var tillbakabryten och hakade fast i passagen. Försökte att trycka tillbaka lammet men tacka bara krystade så det var omöjligt. Till slut blev jag tvungen att med större kraft försöka att få ut lammet som då var död och inte gick att rädda. Några fler lamm i magen hade hon inte.

Inga kommentarer: