2015-04-05

Vägtrumma till Lövhagen vid masten laggd

Nu har jag grävt upp vägen och lagt ned en vägtrumma på Lövhagsvägen vid masten där det alltid har stått vatten över vägen även på somrarna. Som vanligt var det bara morän och efter att trumman lags ned återfyllde jag med moränen som var som lervälling. När jag försökte att gå över var det som kvicksand så jag tordes inte gå på vägen. Måste ringa efter ett lass bärlager att lägga uppepå markduken innan vägen blev körbar. Nu får allt sätta sig och bara moränen torkat upp så blir den troligen som betong med höj bärighet.
Nu återstår att dika ut i skogen så allt vatten kan rinna vidare till viltåkern och ut i Östfora sjön.

Inga kommentarer: