2014-10-15

Stallinredning från SLU

När man nu har flyttat hela SLU stallenheten till nya lokaler aktionerar man ut all inredning. Vi har bjudit på följande enheter och fått dem:
1. Fyra boxar på a´3x3m som jag skall använda två av för att utöka stallet.
2. Tre stora boxar a´4x4m för att bygga utebox/vindskydd i vinterhagen.
3. 16 st grisboxar kpl. med hoar och vatten koppar till grisarna.
4. 4 st kalvnings boxar som skall sätta upp till fåren som lammnings boxar.

Det betyder att vi skall gjuta nu platta i en av maskinhallarna och sätta upp inredningen 1.
I vår blir det till att gjuta och dra fram vatten och el till nya uteboxen som troligen kommer att byggas ihop med en ny vedbod.
Även till grisarna måste marken planeras och boxarna sättas upp.
Fårhusets boxar får vänta tills vi har mockat ut bädden i sommar så vi kan planera utformningen ordentligt.
Har man inget jobb så får man skaffa sig det!

Inga kommentarer: