2019-10-18

Takarbetet går vidare

Nu är hela framsidan uppreglerad och fuktspärr pålagd.

 Vy på framsidan
Byggarna pausar
Gamla plåten av

Justering och fixering av nya reglar.

Inga kommentarer: