2019-05-18

Grävaren hemma

Fick hem grävaren efter att man fixat knäckbommen, dessutom kopplat om hydraliken så hammaren får fullt flöde.

Inga kommentarer: