2018-11-02

Elstängsel

Jobbat med stängslet hela dagen helt slut i kroppen, värd en whisky.

Inga kommentarer: