2018-02-08

Fiber kontrakt

Idag skrev vi på kontraktet för grävning av kanalisation av fiber på vår mark. Nu har de ett år på sig att utföra och göra allt klart.

Inga kommentarer: