2017-11-04

Gräva Östfora

Letat vattenläcka i Östfora Samfällighet, grävde fram läckande röret som nu är åtgärdat och återfylld. Kunden nöjd så vi får hoppas att det blir mera jobb i framtiden.

Inga kommentarer: