2017-06-20

Värmepump installerad

Värmepump installerad idag som även kan kyla om det blir varmt så nu hoppa jag att vattenfall får mindre betalt och att vår elräkning blir lägre.
Det är en uteenhet som försörjer två golvenheter, en i köket och en på övervåningen.

2st golvenheter
Uteenhet

Kontroll enhet

Inga kommentarer: