2013-04-27

Stängsel reparation

Nu är det verkligen vår och översyn av alla stängsel kan påbörjas. Vintern har gått hårt åt på alla stängsel och älgen har dragit ned trådarna på ett par ställen. Några hundratal stolparna har frysit upp en bit och måste slås ned, något för den som vill utöva gratis gym och få muskler på överkroppen!

Inga kommentarer: