2010-02-13

Timmer i kattskogen

Ja då var alla stormfällen och ett par frötallar hemsläpade från Kattskogen. Det har taget flera veckor i anspråk då det var massor av snö och ingen tjäle i marken. Dessutom blev jag sjuk i käken i ett par veckor som då gick förlorade. Men nu ligger det några 7.5m stockar och mera ved för huggning hemma och skogen ser fin ut. I övriga skogen är det omöjligt att komma ut i för snön ligger för djup och troligen skulle jag köra fast i någor surhål då det är massor av vatten och ingen tjäle i skogen. Vi får hoppas att våren blir fin och marken torkar upp snabbt så jag kan även få hem timmret och veden från skogen före sommaren.
Det kan nämnas att jag har fått välta ihop snön så att det kan bli någon tjäle som fryser sönder de nyplöjda åkrarna annars blir det olyckligt i vår. Viltåkern måste jag ta i omgångar då det inte fanns någon bärighet alls får traktorn. Fich platta till snön någon meter och sedan vänta några dagar på att det skulle bli tjäle där för att sedan ta några meter till. DEt var en mycket omständig procedur men var skall man göra.
Jag kommer inte ihåg om jag har skrivit tidigare men skålharven som jag körd ut i viltåkern i höstas blev kvar i surhålet. Nu när jag hade fått ned kylan i marken och kunde komma fram till harven satt den fast ordentiligt. Till slut lyckades jag få loss den men nu gick den inte att lyfta. Den hade blivit flera ton tung med all fastfrusen jord så nu står den där tills jorden släpper innan jag han få bort den.

Inga kommentarer: