2009-11-15

Min far somnade in


Nu på morgonen har min far Gert somnat in efter en tids sjukdom. Begravning kommer att ske Onsdagen den 9 december i Altuna kyrkan kl 13.
Har var en mycket aktiv människa enda fram till sin 82 år då sjukdommen började sätta sina spår.

Inga kommentarer: